Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

Vastutav andmetöötleja

Leiakoolitaja.ee portaal

info@leiakoolitaja.ee

Isikuandmed on andmed, mida kogume teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Me ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

 

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

“Küpsis” (cookie) on tekstifail, mille veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebisaiti. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, et Sa ei peaks seda lehte uuesti külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

 

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Leiakoolitaja.ee kogub järgmisi andmeid:

Nimi

Koolitaja kirjeldus ja osutatava teenuse detailid (nt koolitusvaldkonnad, tunnihind, veebisaidi viide, sotsiaalmeedia kontode viited jne)

Telefoninumber

E-posti aadress

(Pildid)

Juhul kui soovid veebisaidi kaudu saada rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid – nimi, e-posti aadress ja päringu sisu. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@leiakoolitaja.ee.

 

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. 

Eelnevalt nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics.

 

Küpsised

Kasutame küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks.

Sinu eelistuste talletamiseks (nt keel, värvide kontrastid või kirja suurus).

Talletamiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel veebisaidil.

Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebisaidi põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata isiku tuvastamiseks. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

 

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks

Esitatud päringute puhul suhtlemiseks

Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

 

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

 

Õigused

Teatud juhtudel on sul õigus nõuda sinu kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid sinu kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiad, et sinu privaatsust on kuritarvitatud, siis palume meiega ühendust võtta. Sul on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub sinu alaline elukoht.

 

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui sa soovid olla n-ö unustatud, anna sellest palun teada aadressile info@leiakoolitaja.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

keyboard_arrow_up

NB! Kasutamist jätkates nõustud tingimustega ja küpsiste salvestamisega. Peida